За нас

Църковна структура

структура на Църквата на адвентистите от седмия ден

С членство от около 20 милиона души по целия свят, за Църквата на адвентистите от седмия ден е важно да има здрава, работеща структура. Понастоящем тя се състои от четири основни нива:

  • Генерална конференция (разделена на 13 дивизии по целия свят)
  • Съюз (обикновено следва националните граници)
  • Конференция или мисия (подразделения на съюзите)
  • Местна църква.

Ръководителите на всяко едно от тези четири нива се избират демократично чрез представителство от предходното структурно ниво.
Българският Съюз има структурата на съюз от църкви, което е междинна структура между съюз и конференция или мисия. Работната политика на световната църква допуска това междинно ниво, когато е необходимо.

Българският Съюз се намира в територията на Интеревропейската дивизия, която е част от Генералната конференция на адвентистите от седмия ден.