Новини

Списание „Християнска мисъл“

Списание „Християнска мисъл“ е официалното издание на Църквата на адвентистите от седмия ден в България. Широкоспектърната тематика и новините за актуалните събития, за които вестникът информира, имат за цел да обогатяват и поддържат християнската вяра и култура на всеки вярващ. Излиза на всеки три месеца.

(Тук е добре да се качи за сваляне архива на списанието/вестника, който е на стария сайт.)