Отдели

Здравен отдел

Здравният отдел към българския Съюз на ЦАСД функционира, за да:

  • Осигурява информация за ръководителите на здравното служене и медицинските лица по места за подпомагане на тяхната роля в църквата и обществото.
  • Подпомага църквите, като осигурява ресурси в областта на здравето, превенцията и лечението.
  • Акцентира на ключови аспекти от здравното служене и как то може да бъде включено в мисията на църквата.
  • Създава основата, върху която да се работи в полза разбиране на връзката между ум/тяло/дух и как тя е свързана с общото благосъстояние.
  • Насърчава местните църкви да се превърнат в центрове за изцеление и надежда за всички.

Ключова цел на отдела е да насърчава здравословен начин на живот сред членовете на църквите в българския Съюз и обществото, в което служат.