Отдели

Служба на жените

Девизът на отдел „Служба на жените” е:

„Всяка жена – служител: Докосни сърце, кажи на света”.

Това е и цялостна програма, разработена с цел подкрепа на разпространяването на Евангелието по метода на Исус Христос. Тя създава възможност всяка жена да се включи в мисията на Църквата. Цел номер едно е да я издигне като личност с неоценима стойност и неограничен потенциал, да я мотивира да заздрави връзката си с Исус, със своето семейство, с другите църковни членове и с хората от своята общност. Проявявайки милост и любезност към всеки, ние докосваме сърца и разказваме на света за Исус.

Отделът организира конгреси, програми против насилието над жени и деца, обучения по лидерство, инициира и участва в благотворителни акции в тясно сътрудничество с всички отдели на Църквата.

70% от членовете на Световната адвентна църква са жени, също и в България.

„Когато трябва да бъде извършено велико и решаващо дело, Бог избира за него мъже и жени, и би било загуба, ако техните таланти не се обединят” (Уайт, Е. Евангелизъм, стр.469)