Отдели

Съботно училище и ЛС

Съботното училище е основната система за религиозно образование и обучение в Църквата на адвентистите от седмия ден. То се състои от две части – Съботно училище (което включва всички възрастови нива) и Лично служене. Те са по-скоро в партньорство и си сътрудничат, отколкото органично обединение.

Съботното училище представлява сърцето на съботното богослужение. Чрез него се дава възможност на всеки, който желае, да се запознае с библейските учения и с тяхното приложение в живота на съвременния човек.

Съботното училище се фокусира върху четири акцента: развитие на общението, обществена дейност, изучаване на Библията и чуждестранна мисия. Балансът на тези елементи характеризира най-важните съботни училища по света.

Същевременно съботноучилищните уроци са условие за надграждане на вече познати библейски истини и за постоянно задълбочаване на духовното познание.

Обучението се осъществява в условията на малки групи, в които всеки, който желае, може да сподели своето мнение. Дискусията се използва като основен метод за обучение. Тези особености дават възможност на участниците в съботното училище да създават и поддържат приятелски отношения, да се насърчават да споделят своята вяра и да бъдат част от една глобална мисия.

Обучението в съботното училище е приспособено към особеностите на всяка една възрастова група, като за тази цел се осигуряват необходимите уроци и се обучават учители.

Личното служене е важен дял на църковната организация и има за цел да вдъхновява, насърчава, обезпечава, обучава и мобилизира всички членове за динамично християнско служене. Ние живеем с убеждението, че Христовата църква е организирана за служене и всеки син и дъщеря на Бога е призован да бъде мисионер в този свят, както и призован да служи на Бога и на своите ближни.


Сайт на отдел Съботното училище.