Отдели

Ромски евангелизации

Отдел „Ромски евангелизации“ – планира и провежда публични евангелизации сред ромите на територията на българския Съюз, осъществява предевангелизационна подготовка и следевангелизационна дейност. Отделът организира и национални мероприятия за духовно израстване на църквите и заздравяване на християнските взаимоотношения.