Отдели

Пасторски отдел

„Пасторски отдел“ е създаден, за да служи на пастори, пасторски семейства, старейшини на местни църкви, водачи на групи към местна църква, както и на дяконите на местните църкви на адвентистите от седмия ден. Освен в подкрепа, обучение и осигуряване на ресурси, „Пасторски отдел“ отговаря за планирането на обучението на пасторите и проповедниците към българския Съюз на ЦАСД, както и за намирането на нови служители.

Интернационален сайт на „Пасторски отдел„.