Отдели

Младежки

Младежкият отдел се посвещава да подпомогне младите хора в изграждането на лична и дълбока връзка с Исус Христос, водеща до създаване на приемаща среда в църквата и споделяне на вярата в Него.

За реализирането на тази цел нашата дейност е фокусирана в две основни направления:

  • Организиране на обучения (виж facebook: Младежки отдел ЦАСД България), превеждане на материали и създаване на ресурси, които да подпомогнат младите хора в пътя им към Исус (Списание „Посланието към Римляните“; Библейски курс „Връзка с истината“ и др.)
  • Организиране на национални конференции и летни лагери (виж facebook: Младежки отдел ЦАСД България), които осигуряват едно незабравимо преживяване, чрез създаване на много нови приятелства.

Младежкият отдел работи специализирано с различните възрастови групи, което позволява да достигне всеки млад човек на неговия език там, където е:

  • Клуб „Приключенец“ запознава децата на възраст от 6 до 10 г. с много скаутски умения. Там те се учат на любов към природата, изграждане на приятелство помежду си и опознаване на своя Създател.
  • Клуб „Изследовател“ работи с юноши на възраст от 11 до 15 г. Там те развиват много умения за живот и оцеляване сред природата, изграждат добри приятелства и се посвещават на Христос.
  • Клуб „Амбасадор“ организира множество атраткивни дейности по групи, летни лагери и вдъхновяващи уикенди за младежи на възраст от 16 до 35 г.

Ако си на възраст от 6 до 35 г. най-сърдечно те каним да се присъединиш към нас и заедно да преживеем много щастливи мигове!