Отдели

Комуникации

Днес съществуват много и разнообразни средства за комуникации. Те се използват от Църквата за разпространение на евангелието – добрата вест за спасение на всеки човек.

Приоритет в дейността, свързана с комуникациите, е създаването на правилен и неизопачен образ на Църквата на адвентистите от седмия ден и на нейната мисия.

Възползвайки се от ресурсите на съществуващите средства за комуникации (списание, радио, TV, интернет), както и от всички съвременни технологии, Църквата цели всяка нейна дейност да бъде представена по най-качествения начин и информацията да достигне до повече хора.