Отдели

Издателско служене

Литературното служене на Църквата на адвентистите от седмия ден съществува, за да прогласи чрез литература евангелието на надеждата по целия свят, в това число и в България.

Целите ни са:

  1. Чрез литературата, която разпространяваме, да подобрим физическия, социалния и духовния живот на хората.
  2. Да запознаем всеки един с добрата вест на Исус Христос и със скорошното Му завръщане.
  3. Да подпомогнем вярата чрез истините от духовните книги и да насърчим споделянето на тази светлина.

Уеб сайт на отдел Издателско служене