Отдели

Детско служене

Призивът на Исус Христос ,,Оставете дечицата да дойдат при МенеМарк10:14, натоварва църквата с отговорността за духовното развитие на най-малките. Специални грижи се полагат децата да бъдат възпитавани в ценностите на християнската вяра. Това се постига чрез програми и дейности, съобразени с тяхната възраст и интереси.

Служенето за работа с деца се грижи за развитието на детската вяра от раждане им до 14 годишна възраст. Приоритет в тази дейност е малките да приемат вярата в Бога като част от своето ежедневие и да се радват, когато споделят духовни си преживявания.

Важно звено в постигането на духовното обучение е тясното сътрудничество със Съботното училище. В него за децата са разработени специални програми за обучение. По един креативен начин се представят основните библейски принципи и герои. Стремежът е да се осигури топла, уютна и ведра атмосфера, в която децата да могат да общуват помежду си, да играят и да се чувстват добре.