Отдели на СцАСд в България

Председател:
п-р Ивайло Георгиев Станоев

Председател:
п-р Трифон Стоянов Трифонов

Председател:
п-р Стоян Димов Петков

Председател:
п-р Румен Атанасов Радев

Председател:
Петя Найденова Гоцева

Председател:
Пламена Стоянова Стоименова

Председател:
Цветелина Цветанова

Председател:
п-р Ростислав Емилов Магеров

Адвентно-мюсюлмански връзки

Председател: п-р Веселин Руменов Сакалев

Отдел „Настойничество“

Председател:
п-р Деян Милков Николов

Председател:
Галина Иванова Станоева

Председател:
Биляна Цонева Вълчинова

Председатели: Веселина Стефанова и
п-р Стефан Стефанов

Председател:
Емануела Емилова Станева

Председател:
п-р Цанко Лазаров Митев

Отдел „Образование”

Председател:
Дарина Димитрова Петкова

институции на СцАСд в България

Директор:
п-р Ивайло Стоянов Томанов

Ръководител:
п-р Борислав Тодоров Йорданов

Изпълнителен директор:
Мариан Димитров Димитров

Отговорник: Лилия Йорданова Славчева