Обръщения по повод Covid-19

    Обръщение на президента на ГК

    Обръщение на председателя на СЦАСД