Медии

Списание „Християнска мисъл“

Потопени във виртуалната култура на нашето съвремие, все по-трудно намираме време да прочетем нещо стойностно и задълбочено.

Списание „Християнска мисъл”, което е официално издание на Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден в България, предлага на читателите статии с интересна, полезна и богата информация. Със своите публикации, то провокира духовното търсене, обсъжда актуални за обществото въпроси, насочва погледа към непреходните ценности.

Издава се на всеки три месеца. Може да го намерите в сайта на списание „Християнска мисъл”.