Медии

Издателство

Литературна дейност

Литературната дейност в Църквата на адвентистите от седмия ден заема важно място в разпространяването на вестта за спасение до всички хора. Издателското дело, като част от тази дейност, съществува още преди оформянето на Църквата като институция, през втората половина на ХIX век. В България то е представено чрез работата на издателство „Нов живот“.

Във време, доминирано от модерните технологии, книгата продължава да бъде незаменим фактор в развитието на човека. Тя е и най-често използваното средство за споделяне на евангелската вест.

При издаването и разпространението на адвентните книги се използват съвременни, творчески методи и ресурси, така че от нея да се възползват повече хора.

Книгите на издателство „Нов живот“ са с разнообразна тематика и имат за цел да обогатят духовния, социалния и физическия свят на читателя.

Сайта на издателство „Нов живот“ може да посетите на адрес: – https://newlife-bg.com/

Препоръчваме ви