Фокусът на молитвата

Филипяни 4:6,7 – „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса“.

Йоан 17:20,21 – „И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил“.

2 Летописи 7:14,15 – „…и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. Сега очите Ми ще бъдат отворени, и ушите Ми внимателни, към молитвата, която се принася на това място“.

Матей 7:7-12 – „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори. Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или, ако поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него! И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците“.

„Пътят към Христод“, Елън Г. Уайт: „Молитвата е разкриване на сърцето пред Бога като пред Приятел. Не че това е необходимо, за да Му стане известно какво сме ние, но за да ни се даде възможност да приемем Него. Молитвата не довежда Бога долу при нас, но завежда нас горе при Него“.

Тези пасажи ни насърчават да знаем, че Бог слуша и разбира. Всяка сутрин от работните дни нашият екип в офиса на българския Съюз на ЦАСД се събира за молитва преди началото на работния ден. По време на това кратко време за поклонение ние ще се радваме да споделим вашите благодарности към Бога, а също и да се помолим за каквито и нужди или грижи може да имате. Изпратете вашата заявка за молитва на страницата ни за това.