Духовност

Изучаване на Библията

Дистанционните курсове са насочени към всички, които имат желание да разширят своите познания в областите: основни библейски учения, библейски пророчества, библейска археология, семейство, възпитание и здраве.

Осъзнаваме, че за да бъдем в крак с динамичното ежедневие, трябва да предложим гъвкав вариант за провеждане на курсовете. Нашите курсисти избират сами времето и продължителността на своето обучение, като всичко е напълно безплатно за тях и те нямат присъствени или каквито и да било други ангажименти. Достъпни са следните лекционни материали:

Изучавай ме

Сайтът Изучавай ме дава възможност да се прегледат онлайн курсовете, преди да се поръчат. Заявките се приемат чрез формата за обратна връзка, обикновени писма, имейли и телефонни обаждания. В двуседмичен срок се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма.

Зов медия

Сайтът Зов медия  е портал към онлайн платформи за провеждане на курсове:

курс за мюсюлмани

Предлагаме кореспондентен курс специално за мюсюлмани. Желащите да се включат е необходимо да се свържат с нас по предпочитан за тях начин.


Всички курсове са предназначени за хора, които нямат досег с Адвентната църква, но имат интерес по изброените теми. Завършилите успешно, получават удостоверение и скромен подарък – книга.

В случай, че не разполагате с достатъчно време, но искате да разговаряте с нас и да получите допълнителна информация, ще се радваме да Ви чуем!
Обадете ни се на тел. 052 611 449 или 0882 506 036.