Документи и становища

Устав

Устав на Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден в България

Църковен наръчник

Църковен наръчник на Църквата на адвентистите от седмия ден

Стратегия

Стратегическа рамка на Съюз на ЦАСД – България 2022-2026

Финансов отчет 2015

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Финансов отчет 2016

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Финансов отчет 2017

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Позиция относно отношението към децата в Република България

Изявление на Съюза на Църквите на адвентистите от седмия ден
по повод проектът за Национална стратегия за детето (НСД) 2019-2030

Становище относно ваксините

Изявление на Съюза на Църквите на адвентистите от седмия ден
по повод ваксините

Обръщение на д-р Ливиу Олтеану във връзка с Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

Обръщение на д-р Ливиу Олтеану, генерален секретар на Международната асоциация за защита на религиозна свобода – AIDLR (International Association for the Defense of Religious Liberty), до председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека към Народното събрание на Република България

Становище за Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

Становище на няколко вероизповедания
по повод Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

Изявление във връзка с предложението за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

Изявление на Съюза на Църквите на адвентистите от седмия ден
по повод „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба
с насилието над жени и домашното насилие“ (т.нар. Истанбулска конвенция)

Изявление на СЦАСД във връзка с Гей парад

Изявление на Съюза на Църквите на адвентистите от Седмия ден
по повод провеждането на поредния гей-парад през 2014 г.

библейския възглед за неродения живот и неговите приложения за аборта

Библейски принципи и учения, свързани с аборта.

Взаимоотношения с други християнски църкви и религиозни организации

Изявление на на Генералната конференция за взаимоотношенията с други християнски църкви и религиозни организации

Адвентистите от седмия ден и икуменическото движение

Изявление на Генералната конференция за Икуменическото движение

Други официални документи

Официални документи на Църквата на адвентистите от седмия ден на английски език