Духовност

Много хора са се опитвали да определят какво представлява същественото човешко поведение. За някои това е да бъдат известни, а за други – да бъдат обичани. За мнозина то е да оставят траен белег в света, така че въздействието на живота им да има стойност.

В центъра на всеки стремеж е чувството, че човешкият живот, независимо колко е крехък или нетраен, има голяма стойност и тя е оценена, когато един живот си даде пълна сметка за съществуването на другия.

Всяко сърце иска да бъде обичано, всеки ум – да бъде разбран и всеки глас – да бъде чут.

На страниците на Свещеното Писание чуваме Бог да казва: „Преди да ти дам образ в утробата, те познах“ и „Наистина те възлюбих с вечна любов“ и осъзнаваме, че сме познати по-пълно и обичани по-дълбоко от нашия Създател, отколкото при което и да било човешко преживяване.

Това е божествена любов.

Въпреки че не всеки жест на любов изисква отговор, нашият Създател ни обича и след това ни кани да отговорим.

Какъв отговор иска Бог на божествената любов?

Той иска да бъде опознат и да бъде обичан. Нещо повече, Бог желае да живее в нашите сърца, но поканата трябва да дойде от наша страна. В крайна сметка Бог иска да остави отпечатък върху нашия живот, траещ цяла вечност.

Поканени сте да лично да откриете богатите ресурси, които адвентистите от седмия ден са открили за това пътуване в отговор на Божията покана.

Служене

Върховната изява на любовта е служенето. Отлагайки собствените си планове, при служенето ние изживяваме на практика посвещението си на благоденствието на другите, често с цената на собствения си дискомфорт.

Когато описва един от повратните моменти в живота на Исус с Неговите ученици, Библията казва, че Исус „докрай ги възлюби“ (Йоан 13:1).

Как Спасителят показва на учениците докъде ще стигне тази любов? Като сваля връхната Си дреха, препасва кърпа около кръста Си и преминава от ученик на ученик – измивайки нозете им.

Животът често нанася болезнен удар на другите жители на този свят. Той може да остави някоя общност без чиста вода, дете – без достъп до образование или може да убеди майка, бореща се да осигури храна на децата си, че няма добра вероятност да го постигне.

Всеки ден Божият Дух подбужда хората да постъпват безкористно и да се жертват, за да променят света, с който се сблъскват другите, и от безнадеждно място да го превърнат в място на надежда.

Адвентистите от седмия ден вярват, че съветът да обичат Бога с целия си ум, сърце и душа естествено довежда до посвещението да обичат ближния си с дела на любезност и служене.

Каним ви да откриете някои от начините, чрез които се опитваме да променим света. С удоволствие ви каним да се присъедините към нас и да откриете как Бог иска да промени света чрез вас.

Връзка с Бога

Молитвата е простичкият акт на разговор с Бога. Тя касае разговарянето със Създателя на Вселената: било то на глас или в мислите ни, по време на специални или обикновени моменти, когато се движим или преди да си легнем. Това е привилегия, която получаваме като Негови деца – пряка връзка с Бога. Никаква гласова поща, никакво изчакване при обаждането.

Някои гледат на молитвата като на едностранен разговор, или – даже още по-лошо – като разговор със самите себе си, но проучванията показват, че тя не само подобрява качеството на живота ни; на практика молитвата притежава силата да лекува. Учените твърдят, че взаимодействията с Бога посредством молитвата ни дават способността по-добре да управляваме нашите отрицателни емоции и намаляват агресивността ни спрямо другите.

Според изследователите Марк Янтос и Хосен Киат: „Молитвата трябва да бъде призната за важен ресурс при справяне с болката и страданието и подобряване на здравето и благосъстоянието като цяло“. Библията дори ни обещава, че когато се молим, ще преживеем „Божия мир, който никой ум не може да схване“ (Филипяни 4:7).

Но адвентистите от седмия ден не се молят просто заради своето здраве и благосъстояние. Както пише християнската писателка Елън Уайт, „Молитвата е отваряне на сърцето пред Бога като пред приятел“.

Точно това подхранва и развива връзката ни с Него и когато отделим време, за да говорим непосредствено с Бога, установяваме, че Той отделя време, за да отговори и да ни преобрази с любовта Си.