Църквата на адвентистите от Седмия ден е общество от вярващи християни, които изповядват Исус Христос като техен Господ и Спасител. Църквата е приемник на Божия народ от старозаветните времена и изявява вечните Божии истини в нашето време.
      Църквата е Божието семейство на земята, общество от осиновени от Бога хора, имащи за цел да запознаят всички с техния Създател.
      Църквата приема всеки един, който изповяда своята вяра в Христос и приема библейските учения.                Приветстваме ви с "Добре дошли!" в нашия сайт (посетете и нашата страница във Фейсбук), запознайте се с нас, с нашите вярвания и с Бога, нашия Създател и Спасител.


~~