Вестник "Християнска мисъл" е официалното месечно издание на Църквата на адвентистите от седмия ден в България. Широкоспектърната тематика и новините за актуалните събития, за които вестникът информира, имат за цел да обогатяват и поддържат християнската вяра и култура на всеки вярващ.


Архив по месеци: ЯНУАРИ 2005



RSS


ПОСЛЕДНИ БРОЕВЕ



ТЪРСЕНЕ В АРХИВА



АРХИВ



КАТЕГОРИИ











~~