Призив за молитва и предаване на Бога


Ситуацията в света през последните няколко години корено се промени. Ставаме свидетели на нарастващо напрежение между държави, етноси и цивилизации, между богати и бедни, между културно-религиозни концепции. Анализаторите не се ангажират с категорични прогнози. Светът се превръща от ден на ден в едно все по-несигурно място. Думите на Исус Христос записани в Мат 24:6-8 отразяват случващото се по много точен начин: „И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тези неща трябва да станат, но това още не е краят. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове. Но всичко това ще бъде само начало на страдания.“
Събитията от последната седмица ни изпълват с тъга. Случилото се във френския град Ница е поредното потвърждение за безумието на греха и за ужасяващата слабост на човешката природа. Невинни хора загинаха, много домове опустяха, всички ние сме потресени. Опитът за военен преврат в една съседна държава, многото жертви и насилието не могат да ни оставят безучастни към страданието на хората.
Същевременно и в нашето общество текат обезпокоителни процеси. В последните месеци в някои общини бяха приети наредби, с които се ограничава свободното разпространение на религиозна литература. Няма как да бъдем спокойни наблюдавайки случващото се, още повече знаейки, че има желание тези ограничения да бъдат приети чрез закон и в парламента и да важат за цялата страна. Съюзът на ЦАСД се опитва, в контакт и с други християнски общности, да влияе върху тези процеси. В тази връзка силно обезпокоително е и развитието на религиозното положение в Русия. Приетият наскоро там закон има силно рестриктивен характер и ограничава религиозната свобода и възможностите за проповядване на евангелието.
Какво можем да правим в това усилно време? Вярвам, че Бог очаква от нас най-малко две неща. Първо, нека се предадем на молитва, както в личния си живот, така и като църква. Да се молим за всички страдащи хора, за жертвите, за мира в този свят. Нека се молим и за състоянието на църквата, както и за духовното състояние на всеки един от нас, защото днес е решаващия ден, днес се кове вечната ни съдба. Второ, нека вземем решение отново, да предадем живота си на Бога. Има толкова много неща, които отвличат вниманието ни от Него. Нека предадем живота си на Бога, като се обърнем към Словото Му, като изповядаме греховете си и като потърсим хората около себе си в дух на помирение и взаимопомощ.
Въпреки страданията в този свят, Бог продължава да работи и да променя човешки съдби. Последната събота, в няколко наши църкви имаше кръщения. Хората днес търсят смисъл и сигурност и Бог ги кани както и в миналото чрез пророк Исая: „Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг.“ (Исая 45:22). Бог ни кани да вдигнем главите си и с по-голямо доверие в Неговата промисъл да изпълняваме мисията, за която Той ни е призовал.
Венцислав Панайотов
Председател на СЦАСД
Добре дошли в официалния уеб сайт на Църквата на адвентистите от Седмия ден в България.
~~