Архив по месеци: ЮНИ 2011 13.06.11 17:58 ; категория НовиниОт 5 до 12 юни 2011. В българския туристически град Бургас, разположен на брега на Черно Море в югоизточния регион на страната, се проведе Втората Международна Конференция за исляма, организирана от Пасторския отдел на Евро-Африканската Дивизия в сътрудничество с отдел "Женско Служене,” Съботното Училище и отдел "Лично служене.”  Както и при първата конференция, целта беше съсредоточена върху търсенето на по-добро разбиране на мюсюлманите, за да могат участниците да дойдат в по-близък контакт с ислямския свят: хора, култура, религия.
Всички участници в тази конференция – около 70 души, идващи от различни европейски страни – бяха призовани към по-пълно разбиране на нарастващия брой мюсюлмански емигранти, живеещи в Европа и към обсъждане на тяхната откритост, за да научат повече за Библията и нейната вест на благовестието в Исус Христос.


Програмата 
Програмата беше разделена на две части:  едната, представена от лектори, и другата, организирана като учебно пътуване до Истанбул, Турция. Специалисти по проучвания на исляма и християнско-ислямските отношения като д-р Ганун Диоп, д-р Лестър Мерклин, д-р Оскар Осиндо, д-р Петрас Бахадур, д-р Удо Воршех и други служители изнесоха поредица от интересни лекции, както и свидетелства за посвещението им в тази предизвикателна област. Изнесените теми бяха структурирани под формата на диалог между ученията на Корана и Библията. Например: Съботата в Корана; Денят на съда и свързаните с него знамения, предсатвени в Библията и Корана; Значими контакти с мюсюлманите; Последното Божие откровение:  Божият характер в Корана и Писанието, Мохамед и Исус; Тринатарното мислене на Стария Завет във връзка с Корана: Какъв подход да изберем и как да разговаряме с мюсюл-маните по този труден въпрос и т.н. Всички лектори бяха добре подготвени и плениха вниманието на и интереса на участниците.  "Преподаденият материал и свидетелствата, предложени на участниците по време на Конференцията за исляма,  бяха с високо качество,” каза Бруно Верталие, Президент на ЕАД.  "Искам да благодаря на всички, които допринесоха със своята експертност. Това ни помага да разберем по-добре как да достигнем до хората, струващи ни се толкова далечни.”
За да разберем по-добре мюсюлманската среда, програмата включваше двудневно пътуване до Истанбул. Няма нищо по-добро от научаването от личен опит. Събуждане в 4:00 сутринта и след 6-часово пътуване, организи-рано от туристическа агенция, вече сме готови да се гмурнем в истинската мюсюлманска култура. Посещението на Синята Джамия, Хиподрума, Капалъ Чарши, обиколката из този огромен град, контактът с хората, храната и пр. ни позволиха да си съставим лична представа за този интересен свят.  "Считам, че основните цели на тази конференция – да помогнем на участниците да разберат по-добре ислямския свят и да имат по-добър подход към мюсюлманите – бяха постигнати,” потвърди и Марио Брито, Директор на Пасторския Отдел и основен организатор на конференцията. "С това не казвам, че участниците са се прибрали по домовете си напълно подготвени с всички необходими умения за постигане на тази цел, но че имат по-голяма яснота за проблематиката, свързана с този въпрос.”


Опитности от полето
Освен времето за лекции, конференцията включваше и време за свидетелства, когато някои от пасторите имаха възможността да споделят някои истории и да информират участниците за практическите аспекти на работата.  Повечето от библейските часове се изнася от пастори, на групи или лично , но принципно с хора, които са любопитни да научат нещо за Второто пришествие на Христос. Те задават въпроси и са запленени от отговорите.  Един пастор потвърди, че понякога библейските часове са толкова интересни, че продължителността им може да стигне до 10 часа. 
Друг пастор разказа историята за човек, започнал да изучава Библията.  Когато се прибрал в страната си, той бил заплашен и предупреден да не продължава с това. В продължение на дълги години дори не влизал в църква. Един ден, след около 10 години, той минал край една църква и видял Библия. Реакцията му била отново да започне да изучава Божието Слово  и най-накрая се кръстил.  Други членове, които се сблъскват с противопоставянето на членовете на семействата си, са преживели подобни опитности. Но въпреки това те се осмеляват да достигнат целта.
Имаше и такива, които представиха разочарованието си, когато влезли за първи път в църква, осъзнавайки, че всички членове са обути с обувки.  Тяхното разочарование нараснало, когато видели как се държи Библията, както и как се практикува молитвата. Необходимо е време, за да се приемат тези различия. Дори това да се счита за формализъм, ние отново разбрахме колко важно е да се комуникира на "един и същ език,” за да бъдем приети и да споделяме вестта на Божието Слово.  Бяха представени и други истории, които удивиха присъстващите и както посочи Денис Хохщрасер, директор на Отдел "Женско служене” към ЕАД, "за да бъдем подготвени за друго време, ние се нуждаем от говорители, които да имат добре обоснован, ...

дочети...~~