Архив по месеци: МАРТ 2012 20.03.12 12:25 ; категория Новини

Празник на жените - Западна област
На 10 март в гр. София, бе проведен еднодневен празник на жените от Западна област под мотото „УХАНИЕ ЗА ЖИВОТ" ( с второстепенна тема „Различни и единни при Христос").
На празника присъстваха над 340 човека от цялата западна област. Между тях бяха 10 приятели и 12 посетители, дошли за първи път на църква.  Имаше представители от всички църкви – повече от 40 – от цялата Западна област.
   Съботното училище се проведе под ръководството на пастор Цанко Митев. Всички присъстващи бяха разделени на три групи. За всяка група имаше по един въпрос от урока „Обещанието на молитвата". След разискванията във всяка група, пред амвона бяха представени основните поуки от урока, и така той придоби практична стойност за нашия молитвен живот.
Освен това бяха поканени три музикални състава – групата от местната църква "Екзарх Йосиф”, ромската група на църква Радомир и групата на тийнейджърите – „Тийн Спирит Госпъл Бенд", които внесоха радостна атмосфера и свеж полъх за душата.
     Във втората част, сестра Зорница Христова ни обърна сериозно внимание на един, според нас много важен въпрос – два проектозакона, които касаят нашите деца. Проблемът в тях е, че родителите ще бъдат силно ограничени във времето, в което ще могат да се грижат и да възпитават своите деца.
   Имаше поздрав от сестра Емилия Стойкова от Отдел "Служба на жените”, която изказа благопожелания към всички присъстващи. Приехме и специалния поздрав на Южна област във вид на клип-пожелание във връзка с 8-ми март.
    Разменихме няколко думи с Петя Гоцева, отговаряща за младежите и девойките на Западна област по отношение на различията между поколенията, в образованието и др. и как те се преодоляват.
    Кратко слово със заглавие „Аз съм Божия жена"бе поднесено от сестра Лили Мавродиева. Тя направи характеристика на някои от жените в Библията, като изтъкна уникалните качества на жената и способността и да проявява Божествената любов „агапе".
Председателят на областта също поднесе своите поздрави.
   В края имаше и топли, насърчителни думи от Председателя на Съюза, пастор Венцислав Панайотов.
    След обяда имахме достатъчно време да бъдем заедно и да се насърчим взаимно с нашите преживявания и опитности. Много от хората казваха, че не им се тръгва.
Благодарим на Бога за този прекрасен празник, и за възможността да преживеем радостни моменти в Неговото присъствие, и като деца, които са част от голямото Му семейство, и като разцъфнали цветя в градина – различни, но всяко допринасящо със своето ухание и красота за общата картина.
Адриана Димитрова~~