Архив по месеци: ОКТОМВРИ 2009 14.10.09 22:08 ; категория НовиниОбучение по лидерство
Още по времето на комунизма жените в българските църкви са участвали активно в Божието дело, но предимно в подкрепящи мъжете роли. Някои от тях са рискували свободата си, за да превеждат, печатат и разпространяват религиозна литература. Макар и рядко е имало жени – старейшини, дори една жена помощник-пастор. По това време пасторските съпруги са споделяли рамо до рамо трудния, беден и понякога опасен живот на своите съпрузи – Божии служители.
8 години след падането на комунизма, към Съюза на ЦАСД в България бе организиран отдел "Служба на жените”. Една от главните насоки в работата на отдела е обучение на лидери.
На 3-ти и 4-ти октомври 2009 г. в София се проведе 4-то, последно ниво за жени с лидерски потенциал и позиция и за пасторски съпруги. 52 души получиха сертификат, а също много любов, насърчение и подкрепа от Кристин Верталие, директор на отдел "Служба на жените” към Евро-африканската дивизия.
Днес ние се чувстваме по-уверени и силни като ръководители в църквата. Молим се Бог да отвори много пътища и врати пред нас и хората, с които работим, за "да докосваме сърца и да разказваме на света” за великата жертва на Исус. Копнеем да въведем много души в Божието царство, което започва тук и сега.
Емилия Стойкова~~