; категория Новини  

ЕNDITNOW - Общувай без агресия

     В края на 2011 и началото на 2012 година, екипът на отдел „Служба на жените” предприе enditnow-кампания за превенция насилието в училищата, която ще продължи и през идната 2013 година. Кампанията е насочена към нуждата от по- пълноценно и лишено от агресия общуване. 
     За съжаление случаите на насилие в семейството, работата, училището, по улиците и т.н,  не само стават по- чести, но и степента на жестокост е в пъти по-голяма. Желанието да бъдем съпричастни към този проблем ни подтикна да проведем серия от лекции в различни училища. 
     Изготвена и отпечатана бе първата от пет брошури, засягащи темата за превенция на домашното насилие. Предназначена е за разпространение в различни институции, обществено - достъпни  места (автогари, гари, поликлиники и др.) и центрове за работа с хора. 
     Във Велико Търново enditnow – кампанията се проведе в няколко училища. Проектът бе осъществен с помощта на психолози и любезната подкрепа на АДРА и фондация „Грижа за здравето”. Получихме и съдействието на Областния Инспекторат, чието разрешение е необходимо за провеждането й в училищата.
     В семинарните лекции участваха ученици от различни възрастови групи( между 9 и 16 години).
Следващата 2013 година, продължава работата ни за превенция от насилието. Проектът е озаглавен „Общувай без агресия”.  Желаем тази кампания да бъде осъществена в повече градове на територията на страната.
Координатор enditnow за България, Рада Сакалева.~~