Изявление
от Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден в България
относно случая с убития Стефан Янев

Във връзка с трагедията около трите деца, държани в изолация от родителите си в столичния квартал Люлин и смъртта на дядо им Стефан Янев, който подал сигнал срещу родителите, както и свързването на името на Църквата на адвентистите от седмия ден като организация, изразяваме дълбокото си съжаление за случилото се.
Нещата, сполетели това семейство, са голяма трагедия, която ще остави отпечатък върху трите деца, техните близки, но и върху обществото като цяло.
Във връзка с твърденията, че дъщерята Мария Янева е посещавала Църквата на адвентистите от седмия ден заявяваме, че след направена проверка констатирахме, че нито тя, нито съпругът и са членове на Църквата на адвентистите от седмия ден и никога не са били. Напълно е възможно в миналото да са присъствали на богослужение в някоя от църквите ни в гр. София. Богослуженията ни са отворени към всички, които желаят да ги посетят. Църквата на адвентистите от седмия ден изповядва християнските принципи в човешките взаимоотношения и категорично се разграничава от поведението на това семейство. Ние считаме, че всякакви различия или разногласия, които биха могли да възникнат в отношенията между хората, трябва да бъдат разрешавани в християнски дух, а където това не е възможно – от съда. Църквата на адвентистите от седмия ден има положително отношение към образованието и стимулира децата и младежите да учат, да придобиват специалности и по този начин да бъдат полезни, както на себе си, така и на обществото.
Ръководството на Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден в България остава на разположение при необходимост от допълнителни разяснения по този въпрос.

П-р Милен Георгиев
Секретар на СЦАСД~~