Geoscience Research Institute
    Най-забележителният конфликт на науката и религията е между теорията на еволюцията със своите милиарди години за постепенното развитие на живота и на библейския доклад за сътворението на живота от Бога в шест буквални дни преди няколко хиляди години. Дали успехът на науката и в други области ни води до заключението, че научните доказателства за еволюционната теория са неопровержими?
    Geoscience Research Institute, основан през 1958 г., бе създаден, за да се занимае с този въпрос чрез разглеждане на научни доказателства за произхода. Институтът използва и науката, и откровението за проучване на въпроса за произхода, тъй използването само на науката счита за прекалено тесен подход. Институтът служи на Църквата на адвентистите от Седмия ден в две основни области, научни изследвания и комуникация.


Посетете също така рубриката "Небесата разказват", за да се запознаете с един от добрите продукти на Християнската адвентна online телевизия Hope Channel.~~