Библейски изследователски институт
    Организиран през 1956 година и работещ като част от структурата на Световната църква, Библейският изследователски институт съществува като отговор и тълкуване на доктрините на Адвентистите от седмия ден и за тези, които се интересуват относно адвентните вярвания. Библейският изследователски институт разпределя информативни документи върху конкретни теми, представя програми за срещите на отделите, осигурява специализирани кратки курсове от образователни програми за отделите; работи енергично по програма за семинар върху Библейска земя в Израел и публикува обширни проучвания върху специфични теми. Институтът също публикува периодичен бюлетин за теологична информация и дискусии.~~