Адвентната църква основава своите убеждения само и единствено върху Божието слово – Библията. Приемаме я като цялостно и завършено откровение на Бога към хората, изразяващо Неговата воля, намерение и отношение към нас. Вярваме, че и днес Бог ни говори чрез нея и насърчаваме ежедневното й четене и изучаване.
   За да ви улесним в това, ви предлагаме този разделител, който може да намерите в книжарниците в нашите църкви.
   Предлагаме също така и следните електронни варианти на Библията, които са безценен помощник в нейното изследване и разбиране:

    Нашата църква предлага и следните библейски уроци и курсове (включително и видео уроци и курсове), специално разработени за по-добро изучаване и разбиране на Свещеното писание.~~