Отделът "Съботно училище и лично служене" се състои от две части - Съботно училище (включващо всички възрастови нива) и Лични служби. Те са по-скоро в партньорство, отколкото в органично обединение. Споделят общи връзки и стратегии в някои случаи. В други функционират като две отделни единици под ръководството на Генералната конференция и дивизионните нива. 
    Съботноучилищната част от отдела е първична система за религиозно обучение на ЦАСД и има четири цели:
- задълбочено изучаване на Свещеното Писание;
- изграждане на приятелство;
- мисионска цел;
- участие в световните мисии.
    Съставена е от редакторска служба, обучение на учители и обща система за дарения към Съботното училище, управлявана от съботноучилищния отдел към Генералната конференция.
Частта на Личните служби се фокусира върху обучение на църковните членове за мисиониране и осигуряване на ресурси и експертиза в развиването на църковни системи и стратегии за израстване. Отдел Съботно училище / Лично служене е установен като главно средство за религиозно обучение в църквата. Съществува за да учи и прокламира Евангелието на Исус Христос в отговор на Неговата заповед в контекста на трите ангелски вести от Откровение 14:6-12. В оценка на оригиналното предназначение отдел СУ и ЛС продължава да споделя добрите вести с цел да печели и да задържа ученици, да обучава за Исус Христос мъже, жени, младежи, момчета и момичета по целия свят.
    Отдел СУ и ЛС функционира като първична система за религиозно образование и обучение на местно църковно ниво, където мнозинството адвентисти от седмия ден по света научават библейските учения, включително църковните принципи и стават мотивирани и подготвени да споделят евангелието с всеки.
~~