Съюзен съвет

 Областни председатели
 Секретари на отдели
 Директори на  институции
 Миряни
   
     Администрация
 Председател
 Секретар
 Финансов директор
Съюзен съвет
Длъжност
Име
Е-mail
Председател
пастор Венцислав Панайотов

Секретар

пастор Милен Георгиев
Финансов директор

пастор Слави Чирпанлиев
Председател на Северна област

пастор Димитър Митев
Председател на Южна област

пастор Иван Попов
Председател на Западна област

пастор Цанко Митев
Секретар на "Пасторски отдел"

пастор Емил Гроздев
Секретар на "Младежки отдел" и клуб "Изследовател"

проповедник Слави Митрев

Секретар на отдел "Съботно училище и лично служене"
пастор Трифон Трифонов

Секретар на отдел "Здравно служене"
д-р Ана Радилова

Отговорник "Ромски евангелизации и работа с роми"
пастор Русин Русинов

Директор на Теологичен колеж "Стефан Константинов"
пастор Емил Гаджалов

Миряни
Мариан Димитров - Северна област
Димитринка Ванчева - Западна обл
София Тончева - Южна област

Секретари на отдели и директори, които не са членове на Съюзния съвет
Длъжност
Име
Е-mail
Помощник на "Младежки отдел"

Секретар на отдел "Комуникации"

Директор на радиостудио "Гласът на надеждата"

Директор на ТВ студио "Хоуп Ченъл"

Директор на  издателство "Нов живот"

Секретар на Издателски отдел

Отговорник Кореспондентен Библейски курс

Секретар на отдел "Пасторски съпруги"

Секретар на отдел "Служба на жените"

Секретар на отдел "Семейно служене"

Секретар на отдел "Детско служене"

Изпълнителен директор на "АДРА"

Секретар на отдел "Религиозна свобода"

Секретар на отдел "Работа с мюсюлмани"

Секретар на отдел "Настойничество"
Благовест Петров

пастор Петър Кузев

пастор Борислав Йорданов

пастор Ивайло Томанов

Анелия Йорданова

пастор Ростислав Магеров

Лилия Чакърова

Вартухи Панайотова

Яна Бумбалова

пастор Пламен Василев Петров

Eмануела Станева

Мариян Димитров

пастор Цанко Митев

пастор Веселин Сакалев

пастор Слави Чирпанлиев


~~