Десет дни на молитва 2017

Предизвикателство www.tendaysofprayer.org Всички членове включени
(всеки прави нещо за другите)

Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.Мат. 25:35, 36
В книгата „По стъпките на Великия Лекар” сме съветвани, че „трябва да водим двояк живот – живот на размисъл и на активна дейност, на тиха молитва и усилена работа”/стр.424/. Имаме привилегията да показваме на другите Исусовата любов. Приели сме толкова много любов от Спасителя; нека не я задържаме за себе си. Нека споделяме Неговата любов с други.
Насърчаваме вас и църквата ви в настоящите Десет дни на молитва, да се молите Бог да ви покаже как да достигнете още по-успешно до другите хора. Изберете една или няколко дейности, изберете ден и бъдете ръце и крака на Исус. Докато се трудите да организирате всичко, пазете се да не би тези ангажименти  да  ви  отнемат  времето  за  молитва.  Помнете,  че  „личното  ви усилие  за  другите  трябва  да  бъде  предшествано  от  много  лична  молитва, защото се изисква голяма мъдрост да бъде разбрана науката за спасение на души.  Преди  да  общувате  с  хора,  трябва  да  сте  общували  с  Христос.  От небесния престол на благодатта се добива подготовката за служене на хората”/Молитва, стр. 313 англ.)...
Добре дошли в официалния уеб сайт на Църквата на адвентистите от Седмия ден в България.
~~